รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
161
เทศบาลตําบลราไวย์
รถ
เทศบาลตําบลราไวย์ ถ.วิเศษ ม.6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
2000000
19 ธันวาคม 2556
162
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
2000000
17 ธันวาคม 2556
163
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
1200000
13 ธันวาคม 2556
164
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2000000
12 ธันวาคม 2556
165
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
1200000
11 ธันวาคม 2556
166
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
1000000
09 ธันวาคม 2556
167
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2000000
06 ธันวาคม 2556
168
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
1200000
03 ธันวาคม 2556
169
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
1200000
03 ธันวาคม 2556
170
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
รถบรรทุกติดเครน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
2300000
03 ธันวาคม 2556
171
องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
2000000
03 ธันวาคม 2556
172
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
รถยนต์บรรทุกติดกระเช้า
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
2000000
02 ธันวาคม 2556
173
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล
1000000
02 ธันวาคม 2556
174
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
2000000
29 พฤศจิกายน 2556
175
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
1000000
29 พฤศจิกายน 2556
176
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
รถดูดสิ่งปฏิกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
2000000
29 พฤศจิกายน 2556
177
องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
1200000
29 พฤศจิกายน 2556
178
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
1000000
27 พฤศจิกายน 2556
179
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
1000000
25 พฤศจิกายน 2556
180
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ
รถกูชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
1200000
25 พฤศจิกายน 2556
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page