รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
141
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านบราแง ตำบล : กรงปินัง อำเภอ : กรงปินัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
142
โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสาเรง ตำบล : บันนังสาเรง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
143
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านก.ม. 26 ใน ตำบล : ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
24 พฤษภาคม 2560
144
โรงเรียนบ้านยะลา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านยะลา ตำบล : ยะลา อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
145
โรงเรียนบ้านยะลา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านยะลา ตำบล : ยะลา อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
146
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านก.ม. 26 ใน ตำบล : ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
24 พฤษภาคม 2560
147
โรงเรียนบ้านสุเหร่า
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
หมู่ที่ 1 บ้านสุเหร่า ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
5000
24 พฤษภาคม 2560
148
องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด
รถน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
2000000
29 มกราคม 2557
149
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
1000000
27 มกราคม 2557
150
เทศบาลตำบลบางสน
รถ
เทศบาลตำบลบางสน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
2000000
06 มกราคม 2557
151
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
2000000
27 ธันวาคม 2556
152
เทศบาลตำบลท่ายาง
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
2300000
27 ธันวาคม 2556
153
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
รถกระเช่า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2000000
26 ธันวาคม 2556
154
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
รถขยะแบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2000000
25 ธันวาคม 2556
155
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รถดับเพลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
2000000
23 ธันวาคม 2556
156
เทศบาลตําบลราไวย์
รถ
เทศบาลตําบลราไวย์ ถ.วิเศษ ม.6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
2000000
19 ธันวาคม 2556
157
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
2000000
17 ธันวาคม 2556
158
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
1200000
13 ธันวาคม 2556
159
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2000000
12 ธันวาคม 2556
160
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
1200000
11 ธันวาคม 2556
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page