รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
101
โรงเรียนอาสินศึกษา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านอาเส็นใน ตำบล : ยะหา อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
102
โรงเรียนบ้านยะหา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านยะหา ตำบล : ยะหา อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
103
โรงเรียนบ้านรัตนา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านกือเต ตำบล : ยะหา อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
104
โรงเรียนท่าละมัย
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ตำบล : ปะแต อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
105
โรงเรียนบ้านลีตอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านลีตอ ตำบล : บาโร๊ะ อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
106
โรงเรียนบ้านบางลาง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงนากอ ตำบล : บาเจาะ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
26 พฤษภาคม 2560
107
โรงเรียนบ้านบันนังกูแว
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแว ตำบล : บันนังสตา อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
26 พฤษภาคม 2560
108
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 บ้านปาลอบาตะ ตำบล : ตลิ่งชัน อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
26 พฤษภาคม 2560
109
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านอูเป๊าะ ตำบล : วังพญา อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
26 พฤษภาคม 2560
110
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านอาเหอูโต๊ะ ตำบล : ยะต๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
111
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านสาเมาะ ตำบล : ท่าธง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
112
โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบล : ท่าธง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
113
โรงเรียนบ้านจำปูน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านจาเราะกาโป ตำบล : ท่าธง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
114
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะพราน ตำบล : ท่าธง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
115
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านโกตาบารู ตำบล : โกตาบารู อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
116
โรงเรียนบ้านกาลอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกาลอ ตำบล : กาลอ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
117
โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบันนังลูวา ตำบล : หน้าถ้ำ อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
118
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแด ตำบล : สะเตงนอก อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
119
โรงเรียนอนุบาลยะลา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 0 บ้าน- ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
120
โรงเรีนยนบ้านทุ่งคา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคา ตำบล : ลำใหม่ อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page