รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
81
โรงเรียนบ้านเยาะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านสันติ2 ตำบล : แม่หวาด อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95160
5000
27 พฤษภาคม 2560
82
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านจาเราะแป ตำบล : ธารโต อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
27 พฤษภาคม 2560
83
โรงเรียนบ้านบาละ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบาละ ตำบล : บาละ อำเภอ : กาบัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
27 พฤษภาคม 2560
84
โรงเรียนบ้านปะเด็ง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านปะเด็ง ตำบล : แม่หวาด อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95170
5000
27 พฤษภาคม 2560
85
โรงเรียนบ้านจุโป
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านละหาด ตำบล : แม่หวาด อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95170
5000
27 พฤษภาคม 2560
86
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ตำบล : บ้านแหร อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
27 พฤษภาคม 2560
87
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบ่อหิน ตำบล : บ้านแหร อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
26 พฤษภาคม 2560
88
โรงเรียนบ้านวังศิลา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ตำบล : บ้านแหร อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
26 พฤษภาคม 2560
89
โรงเรียนบ้านวังสำราญ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านกูแบรายอ ตำบล : ละแอ อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
90
โรงเรียนเรียนบ้านโต
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านคอกช้าง ตำบล : แม่หวาด อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95170
5000
26 พฤษภาคม 2560
91
โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ ตำบล : อัยเยอร์เวง อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
92
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกม.36 ตำบล : อัยเยอร์เวง อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
93
โรงเรียนบ้านนาข่อย
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านนาข่อย ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
94
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสตาร์ ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
95
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านตาเนาะแมเราะ ตำบล : ตาเนาะแมเราะ อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
96
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านธารน้ำทิพย์ ตำบล : ธารน้ำทิพย์ อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
26 พฤษภาคม 2560
97
โรงเรียนบ้านนิบง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านนิบง ตำบล : กาบัง อำเภอ : กาบัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
98
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบันนังดามา ตำบล : กาบัง อำเภอ : กาบัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
99
โรงเรียนบ้านละแอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านละแอ ตำบล : ละแอ อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
100
โรงเรียนบ้านพงกูแว
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านพงกูแว ตำบล : ยะหา อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
26 พฤษภาคม 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page