รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
41
โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบ้านจะแลเกาะ ตำบล : มะนังตายอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
42
โรงเรียนบ้านจูดแดง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านจูดแดง ตำบล : มะนังตายอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
43
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านมะนังตายอ ตำบล : มะนังตายอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
44
โรงเรียนบ้านแคนา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 บ้านบ้านแคนา ตำบล : บางปอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
45
โรงเรียนบ้านโคกสุมุ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกสุมุ ตำบล : บางปอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
46
โรงเรียนเมืองนราธิวาส
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ - บ้านถนนสุขเกษม ตำบล : บางนาค อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
47
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 0 บ้าน0 ตำบล : บางนาค อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
02 มิถุนายน 2560
48
โรงเรียนบ้านทรายขาว
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทรายขาว ตำบล : โคกเคียน อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์
5000
01 มิถุนายน 2560
49
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านโคกเคียน ตำบล : โคกเคียน อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
50
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านโคกเคียน ตำบล : โคกเคียน อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
51
โรงเรียนบ้านเปล
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเปล ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
52
โรงเรียนบ้านเปล
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเปล ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
53
โรงเรียนบ้านหัวเขา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
54
โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบ้านปูลากาป๊ะ ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
55
โรงเรียนบ้านค่าย
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านค่าย ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
56
โรงเรียนบ้านบางมะนาว
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
57
โรงเรียนบ้านไร่พญา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบ้านรอตันบาตู ตำบล : กะลุวอ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
5000
01 มิถุนายน 2560
58
โรงเรียนสามัคคี
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ ตำบล : ปะแต อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
31 พฤษภาคม 2560
59
โรงเรียนบ้านสะเอะใน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านสะเอะใน ตำบล : สะเอะ อำเภอ : กรงปินัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
31 พฤษภาคม 2560
60
โรงเรียนบ้านยือนัง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านยือนัง ตำบล : กาบัง อำเภอ : กาบัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
31 พฤษภาคม 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page