รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
1
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
รถนำ้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านกะมิยอ ตำบล : กะมิยอ อำเภอ : เมืองปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ : 94000
2500000
17 มกราคม 2565
2
เทศบาลตำบลสวนขัน
ถังขยะ
เทศบาลตำบลสวนขัน 159 หมู่ที่ 1 อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80250
300000
13 มกราคม 2565
3
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
รถ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านกะมิยอ ตำบล : กะมิยอ อำเภอ : เมืองปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ : 94000
3000000
05 พฤษภาคม 2564
4
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
ถัง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านกะมิยอ ตำบล : กะมิยอ อำเภอ : เมืองปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ : 94000
50000
05 พฤษภาคม 2564
5
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
คอม
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
15000
04 มกราคม 2564
6
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ป้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
1000000
29 พฤศจิกายน 2563
7
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
ระบบไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
10
23 เมษายน 2563
8
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
ถังขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
80
23 เมษายน 2563
9
เทศบาลตำบลท่าข้าม
tv
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
23000
27 กุมภาพันธ์ 2563
10
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
xxx
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
30000
03 กุมภาพันธ์ 2563
11
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
ถังขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
1000000
30 มกราคม 2563
12
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3000000
24 มกราคม 2563
13
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ถังขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
500
24 มกราคม 2563
14
กล้องวงจรปิด
100000
08 มีนาคม 2561
15
หนังสือ
800000
14 ธันวาคม 2560
16
cctv
10000
14 ธันวาคม 2560
17
โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกะทุง ตำบล : ลุโบะสาวอ อำเภอ : บาเจาะ จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96170
5000
07 มิถุนายน 2560
18
โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสุไหงบาตู ตำบล : ลุโบะสาวอ อำเภอ : บาเจาะ จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96170
5000
07 มิถุนายน 2560
19
โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบาตู ตำบล : ปะลุกาสาเมาะ อำเภอ : บาเจาะ จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96170
5000
07 มิถุนายน 2560
20
โรงเรียนบ้านมะยูง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านมะยูง ตำบล : ปะลุกาสาเมาะ อำเภอ : บาเจาะ จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96170
5000
07 มิถุนายน 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page