ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าหลัก > หน่วยงาน 77789 รายการ
ชื่อหน่วยงาน :
ภาค :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
หมวด :
หมายถึง โครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์
หมายถึง โครงการที่เริ่มปฏิบัติงานบ้างแล้ว
หมายถึง โครงการเสร็จสมบูรณ์
หมายถึง โครงการที่มีการอัพเดตไม่เกิน 1 วัน
หมายถึง โครงการที่มีการอัพเดตไม่เกิน 7 วัน
หมายถึง โครงการที่ไม่มีการอัพเดตมากกว่า 7 วัน
#
ชื่อหน่วยงาน
จังหวัด
ชื่อผู้บริหาร
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
สถานะ
การจัดการ
1
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
ปัตตานี
นางวันพิทยา มุสตาฟา
-
0887850877
-
2
เทศบาลตำบลสวนขัน
นครศรีธรรมราช
-
นาววิรัตน์ สันจิตร
0-7541-9177
0-7541-9177
3
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
ยะลา
นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ
นางดารินา สะมะแอ
0-7329-1344
0-7329-1344
4
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
กระบี่
นายสมชาย เหล่าสกุล
นางลำดวน ยอดประสิทธิ์
075-664584
075-664578
5
องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
ปัตตานี
นายการียา ยูโซะ
นางสาวฟารารัท อาเส็น
08-1798-8418
0-7347-1528
6
เทศบาลตำบลท่าข้าม
ฉะเชิงเทรา
นางสมจิตร์ พันธ์สุวรรณ
นายสมบัติ บุรมิ
0-3857-3411-2
0-3857-3411-2
7
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
สุราษฎร์ธานี
นายปราโมทย์ เพชรรัตน์
นายสุทัศนะ จินวงศ์
089-8734060
077-259046
8
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
ยะลา
นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
-
081-2777818
-
9
โรงเรียนบ้านจอเบาะ
นราธิวาส
นางสาวสารียัน อูเซ็ง
-
-
-073 515 236
10
โรงเรียนบ้านต้นตาล
นราธิวาส
นายอุสมาน มานะ
-
-
-
11
โรงเรียนบ้านบือมัง
ยะลา
นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
-
081-9571684
-
12
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
อุบลราชธานี
นายชุมพล เครือคำ
นายพนิตนันต์ วีสเพ็ญ
0-4536-6303
0-4536-6303
13
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
นราธิวาส
นายอับดุลลาติฟ ดารายีสา
-
089-8797999
0-73530966
14
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
สุราษฎร์ธานี
นายเลิศเชาว์ ยศเมฆ
นายประมวล ศรีเพชรพูล
-
0-7749-1173
15
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง
นราธิวาส
นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
-
073-515212
073640085
16
โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ
นราธิวาส
-
-
0862942773
-
17
โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล
นราธิวาส
-
-
0892993553
-
18
โรงเรียนบ้านลาเมาะ
นราธิวาส
-
-
0848543901
-
19
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
นราธิวาส
-
-
0895954421
-
20
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
นราธิวาส
-
-
0899753575
-
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page