ข้อมูลหน่วยงาน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.

หน้าหลัก > หน่วยงาน > โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
ที่อยู่ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านก.ม. 26 ใน ตำบล : ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
ชื่อผู้บริหารนายจร แก้วหาญ เบอร์โทรศัพท์081-6482941
ชื่อผู้ติดต่อ- เบอร์โทรศัพท์081-6482941
เบอร์โทรศัพท์081-6482941
เบอร์โทรสาร-
เว็บไซต์-
อีเมล์
หมายเหตุ
#
โครงการ
หมวด
จำนวน (หน่วย)
จำนวนเงิน (บาท)
สถานะ
การจัดการ
#
1
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
1
5,000
รวม
5,000
First Page Previous 1 Next Last Page