ข้อมูลหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.

หน้าหลัก > หน่วยงาน > โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนบ้านบันนังบูโย
ที่อยู่ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสาเรง ตำบล : บันนังสาเรง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
ชื่อผู้บริหารนายสมาน หงะหงอ เบอร์โทรศัพท์087-2959009
ชื่อผู้ติดต่อ- เบอร์โทรศัพท์087-2959009
เบอร์โทรศัพท์087-2869976
เบอร์โทรสาร-
เว็บไซต์-
อีเมล์-
หมายเหตุ-
#
โครงการ
หมวด
จำนวน (หน่วย)
จำนวนเงิน (บาท)
สถานะ
การจัดการ
#
1
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
1
5,000
รวม
5,000
First Page Previous 1 Next Last Page