ข้อมูลหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.

หน้าหลัก > หน่วยงาน > โรงเรียนบ้านเปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนบ้านเปล
ที่อยู่ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเปล ตำบล : กะลุวอเหนือ อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000
ชื่อผู้บริหารนางสาวนงนุช กั้งยอด เบอร์โทรศัพท์081-5427050
ชื่อผู้ติดต่อ- เบอร์โทรศัพท์-
เบอร์โทรศัพท์ 0849676790
เบอร์โทรสาร-
เว็บไซต์-
อีเมล์-
หมายเหตุ-
#
โครงการ
หมวด
จำนวน (หน่วย)
จำนวนเงิน (บาท)
สถานะ
การจัดการ
#
1
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
1
5,000
รวม
5,000
First Page Previous 1 Next Last Page