ข้อมูลหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.

หน้าหลัก > หน่วยงาน > องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ชื่อผู้บริหารนายมะรอยี ยูนุธ์ เบอร์โทรศัพท์089-6555333
ชื่อผู้ติดต่อนายประชา สาม่าน เบอร์โทรศัพท์081-8974646
เบอร์โทรศัพท์089-6555333
เบอร์โทรสาร0-7341-3115
เว็บไซต์-
อีเมล์-
หมายเหตุ-
#
โครงการ
หมวด
จำนวน (หน่วย)
จำนวนเงิน (บาท)
สถานะ
การจัดการ
#
1
รถกู้ชีพ
1
1,200,000
รวม
1,200,000
First Page Previous 1 Next Last Page