ข้อมูลหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน้าหลัก > หน่วยงาน > โรงเรียนบ้านยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา > โครงการ Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
โครงการโรงเรียนบ้านยะลา
จำนวน (หน่วย)1
จำนวนเงิน (บาท)5000
วันที่รับโครงการ24 พฤษภาคม 2560
ความคืบหน้าโครงการ
วันที่ผลความคืบหน้า
%     
-
สถานะ
หมายเหตุ : เอกสารของ Admin, เอกสารของ Moder, เอกสารของ Sales
#
เอกสาร
การจัดการ
#
ตั้งชื่อเอกสาร :
เลือกเอกสาร :
1
ข้อมูลบริการงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (1100701142518)