ข้อมูลหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

หน้าหลัก > หน่วยงาน > องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี > โครงการ รถกู้ชีพ
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
จำนวน (หน่วย)1
จำนวนเงิน (บาท)1200000
วันที่รับโครงการ19 พฤศจิกายน 2556
ความคืบหน้าโครงการ
วันที่ผลความคืบหน้า
%     
-
สถานะ
หมายเหตุ : เอกสารของ Admin, เอกสารของ Moder, เอกสารของ Sales
#
เอกสาร
การจัดการ
#
ตั้งชื่อเอกสาร :
เลือกเอกสาร :
ไม่พบข้อมูลเอกสาร