ข้อมูลผู้ควบคุมระบบ

Keyword :
#
ชื่อผู้เข้าใช้
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
ระดับการเข้าถึงข้อมูล
สถานะ
การจัดการ
1 admin แอดมิน แอดมิน 02-0000000 Admin
ใช้งานตลอดไป
-
2 jiwako มัส มัส มัส Admin
แก้ไข | ลบ
3 e Sales
จันทบุรี : -
แก้ไข | ลบ
4 b Sales
จันทบุรี : -
แก้ไข | ลบ
5 k1 Moderator
ระดับภาค : ภาคใต้
แก้ไข | ลบ
6 k2 Sales
ปัตตานี : -
แก้ไข | ลบ
7 k3 Sales
ปัตตานี : -
แก้ไข | ลบ
8 k4 ถังขยะ แก้ไข | ลบ
9 1 Admin
แก้ไข | ลบ
10 5 Moderator
ระดับภาค : ภาคใต้
แก้ไข | ลบ
First Page Previous 1 Next Last Page